Så här funkar Visma Companyexpense:

Ny i tjänsten? Då ska vi se till att du kommer igång!

Visma Companyexpense

Gör det själv

Ingår


Kom igång på egen hand

Vi har samlat all vår kom igång-hjälp för dig som är ny i programmet och vill lära dig själv.


  •  Skriven hjälp
  •  Steg för steg
  •  Vanliga frågor

Visma Companyexpense

Rivstart

790 kr


Genomgång med din personliga specialist

Du får en skräddarsydd genomgång i tjänsten som ser till att du snabbt kommer igång och får ut maximalt värde av tjänsten utifrån ditt företags behov och arbetssätt.


Ingår i Rivstart:

 

  •  Uppstartssamtal (upplägg & innehåll planeras)
  •  En timmes genomgång i tjänsten med din personliga specialist
  •  Uppföljningssamtal efter 30-60 dagar

Vanliga frågor kring Visma Companyexpense

Hur loggar jag in i Visma Companyexpense?

Gå till vismacompanyexpense.se och logga in med din e-postadress och ditt lösenord.

Gäller ett kontoutdrag som kvitto?

Nej. Ett kontoutdrag är inte att likställa med ett kvitto. I en del fall går det bra att skriva ut ett kontoutdrag från din internetbank där ditt köp finns med. Men ibland kan det vara svårt att enbart med hjälp av ett kontoutdrag visa att du köpt en vara i en viss butik. På kontoutdraget står ju bara företagsnamnet och vad du betalt, inte vad du köpt.

Vad händer om jag tappat bort kvitton till min redovisning?

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader om Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

Om ett kvitto försvinner kan du be utställaren om ett nytt kvitto. Om det inte är möjligt kan du själv göra ett verifikat, även kallad bokföringsorder. Verifikatet ska innehålla samma uppgifter som ett vanligt kvitto. När du gör ett eget verifikat kan du vanligtvis dra av kostnaden hos din arbetsgivare, förutsatt att du på annat sätt kan styrka att du haft utgiften.

Att tappa bort kvitton vid många tillfällen kan bli problematiskt. Det finns ingen regel som säger hur många kvitton du får missa att redovisa, men du ska kunna styrka att du haft de kostnader du påstår. Skatteverket prövar varje fall för sig. Om enstaka kvitton på små belopp försvinner uppstår oftast inte problem, så länge det är rimligt att kostnaden hör till affärsverksamheten.

Om du själv skapar bokföringsordern har du generellt sett inte rätt att dra av momsen. Enligt Regeringen 2007/08:25 kan i avdrag göras i särskilda situationer trots att underlaget inte uppfyller krav på fakturainnehåll enligt lag.  ”Detta bör gälla under förutsättning att avdragsrätten kan styrkas med stöd av uppgifter i annan tillgänglig dokumentation, t.ex. ett avtal mellan parterna, eller om den uteblivna eller felaktiga uppgiften inte har någon avgörande betydelse för skattekontrollen.”

För att undvika problem med borttappade kvitton till redovisningen rekommenderar vi att du använder en tjänst som Visma Companyexpense som sparar dina kvitton digitalt.

Varför är språket i appen på engelska?

Språket i appen följer telefonens språkinställningar. När det gäller IOS skall både språket och regionen vara inställd på “Sverige” för att få svenska i appen.

Samma sak gäller givetvis om du själv eller dina anställda är engelskspråkiga. Är engelska inställt som språk, blir det även engelska i appen.

Använder Visma Companyexpense cookies?

Vi använder cookies på våra webbplatser och appar för att få en förståelse för hur tjänsten används. Det underlättar på så sätt för oss i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, så att du kan få den bästa möjliga tjänst.

Hur tar jag bort den automatiska beräkningen av moms?

Om du inte vill att momsen ska beräknas per automatik är det enkelt att stänga av den funktionen. I applikationerna går du in via menyn till inställningar/konto, där slår du av funktionen.

Vilken typ av kvitton kan Visma Companyexpense läsa in automatiskt?

Följande kvittotyper finns det automatisk inläsning för i appen:

Pdf-format:
• Macforum
• Nettbuss
• Qstar
• SAS
• Norwegian
• EasyPark
• Espresso House
• Connect Hotels
• HTML-kvitton

Html-format:
• iZettle
• SAS
• Airbnb
• izettle
• Klarna
• SL

PDF eller JPG-kvitton kan självklart också mailas in. Dock måste du komplettera med information manuellt i appen.

Saknar du automatisk inläsning för en specifik biljettyp, kontakta oss.