Försäkringarna varje företagare borde ha

Erbjudandena om trygghetsförsäkringar är många, informationen bristfällig och priser och villkor allt svårare att jämföra. Men ge inte upp. Vår ekonomiska expert Jan-Erik W Persson jämförde olika alternativ på internet och utser sina favoriter. Här får du hjälp att hitta de viktigaste försäkringarna för en småföretagare. 

 Folksam

 Företagarnas Garant Plus

Där har du mina två favoriter för de försäkringar som varje företagare borde skaffa sig. Det handlar om skydd vid sådana katastrofer som du aldrig vill bli drabbad av men som tyvärr inträffar då och då:

  • Sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till privat sjukvård om det skulle behövas.
  • Olycksfallsförsäkring som täcker kostnader och ger rejäl ersättning vid invaliditet.
  • Livförsäkring med en rejäl ersättningsnivå vid tidigt dödsfall och gärna med så kallat förtidskapital.
  • Sjukförsäkring eller liknande, som ger en utbetalning av ett större belopp till den som får sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt.

 Starthjälpen - för dig som vill starta eget

Så gjordes undersökningen

Jag har tagit fram uppgifter för trygghetsförsäkringar från de försäkringsgivare som fortfarande har kvar information om villkor och priser på internet. Tyvärr är det enbart Företagarna, SEB, Folksam och Länsförsäkringar som numera har tillräckligt utförlig information på sina hemsidor. I min undersökning har jag letat efter priser och villkor på ett försäkringspaket för 44-årige företagaren och tvåbarnspappan Tony. Det visar sig att ett bra försäkringspaket till honom kostar från cirka 800 kronor och upp till närmare 1500 kronor i månaden. Skillnaden i pris ligger framför allt på hur stora försäkringsbeloppen är när katastrofen är framme samt om det ingår en sjukförsäkring eller inte. Vill han ta med sin partner i samma paket blir kostnaden den dubbla.

Tyvärr har allt fler banker och försäkringsbolag på senare år tagit bort all information om framför allt priser på försäkringarna från sina hemsidor. Därför måste man beställa personliga offerter från exempelvis Skandia, If, Trygg-Hansa, Swedbank och Handelsbanken för att fullt ut kunna granska vad de erbjuder.

Alla företag som jag lyckats få uppgifter om trygghetsförsäkringar ifrån tar ut högre premier ju äldre man blir. Tidigare var Folksam ett undantag som hade samma premienivå oavsett ålder, men så är det heller inte längre i deras sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Skaffa försäkringarna när du är frisk

Det är klart bäst att kliva på rätt tidigt i livet, om man vill att den här typen av försäkringar ska vara riktigt effektiva. I stort sett alla aktörer kräver nämligen att man gör en hälsodeklaration när försäkringen tecknas.

Som regel undantas från försäkringen då samtliga krämpor som man redan lider av när försäkringen tecknas. Så se till att försöka teckna försäkringar av det här slaget när du ännu är helt frisk och inte ens har ont i ryggen. Då ger framför allt sjukvårdsförsäkringen det allra bästa skyddet.

Försäkringar billigast med aktiebolag

Du ska välja aktiebolag som din företagsform om du vill komma undan billigast när det egna företaget ska betala för "katastrofförsäkringarna". När det gäller försäkringar av det här slaget finns det nämligen en rätt stor orättvisa i skattereglerna mellan företagare med aktiebolag respektive firma/handelsbolag.

Med en enskild firma eller handelsbolag får du i regel betala i stort sett alla försäkringspremier ur egen ficka. Egentligen är det då enbart en del av premien för en grupplivförsäkring som får dras av i firmans bokföring. Även premien för en sjukförsäkring kan vara avdragsgill i firma/HB om den är så kallat P-klassad.

Om du har ett aktiebolag kan bolaget betala alla kostnader för försäkringarna. Då uppstår visserligen oftast en viss skattepliktig förmån, men den är i regel långt mindre än hälften av hela kostnaden. Kostnaden för en sjukvårdsförsäkring ger exempelvis än så länge inte alls någon skattepliktig förmån för företagaren med ett aktiebolag, även om bolaget betalar premien. 

Folksam paket känns mest prisvärt

Det är ganska jämnt mellan de fyra försäkringspaket som jag undersökt, men för mig känns Folksam som det mest prisvärda trygghetspaketet för småföretagaren. 44-årige Tony skulle få betala cirka 800-1.000 kr i månaden för paketet under 2017 om han tecknat sig för ersättningsbelopp på minst två miljoner kr.

Livförsäkringen ger då cirka 45 prisbasbelopp (2.000.000 kr) och maxbeloppet som kan utgå från olycksfallsförsäkringen är hela 4.000.000. Skyddet vid långvarig arbetsoförmåga kan också bli 2.000.000 kronor som högst.

I priset på cirka 1.000 kronor i månaden får Tony det som kallas Sjukvårdsförsäkring Max, där han får tillgång till specialistläkare direkt utan att ha någon remiss från vårdcentralen eller behöver betala någon självrisk. Kostnaderna som försäkringen täcker är begränsade till 6 miljoner kronor för varje enskild skada och försäkringen får behållas till 75 års ålder. Väljer Tony den lite enklare Sjukvårdsförsäkring Plus gäller remisskrav eller självrisk innan man får anlita specialistläkare, men då minskar månadsavgiften med drygt 200 kr. Sjukförsäkring Plus får man behålla som längst till 70 års ålder.

Läs mer här om Folksams försäkringar.

Företagarna har mildare hälsokrav

Organisationen Företagarnas trygghetspaket för sina medlemmar är också ett intressant alternativ och kniper andraplatsen när jag försöker ranka de fyra försäkringspaket som jag tittat på. Fördelen med det paketet är framför allt att man har mindre stränga regler för hälsodeklarationer än de flesta andra försäkringar. I dag gäller att man inte behöver lämna hälsodeklaration överhuvudtaget om man blir ny medlem i Företagarna samtidigt som försäkringar tecknas och om man inte har varit sjukskriven mer än 14 dagar i sträck de senaste tre månaderna för ansökan om medlemskapet. 

En del kan kanske tycka att det är en nackdel att man måste vara medlem i organisationen Företagarna för att få teckna försäkringen. Det brukar kosta åtminstone närmare 4.000 kronor för det egna företaget att vara medlem i föreningen. Det får vägas mot de medlemsförmåner man tycker sig kunna utnyttja och hur viktigt det upplevs att stödja Sveriges största småföretagarorganisation.

Man kan också notera att försäkringspaketet inte innehåller någon nämnvärd ersättning vid långvarig sjukdom. Det får man försöka skaffa sig hos någon annan försäkringsgivare, exempelvis hos Länsförsäkringar som Företagarna samarbetar med rent försäkringstekniskt. I Företagarnas inkomstskydd vid långvarig

Kostnaderna för själva försäkringarna för 44-årige Tony ligger på knappt 750 kronor och ger då sjukvårdsförsäkringen, inkomstskyddet samt en olycksfallsförsäkring på 50 prisbasbelopp (2.240.000 kr) och en livförsäkring på 25 prisbasbelopp (cirka 1.120.000 kr).

Sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna har en självrisk på 750 kronor per skada, dock max 750 kronor per år. Företagarna har inga beloppsmässiga begränsningar per skada i sin sjukvårdsförsäkring.

En stor fördel tycker många är att sjukvårdsförsäkringen hos Företagarna får behållas så länge man lever och betalar premien. Premien för sjukvårdsförsäkringen för den som är 65+ är knappt 900 kr per månad oavsett födelseår.

Läs mer här om Företagarnas försäkringar.

SEB har bästa gruppförsäkringen

Ofta är det inte så lätt att teckna separata försäkringar som kan ge rejäla belopp om man råkar ut för långvarig sjukdom tidigt i livet. Många försäkringsbolag låter inte ens företagare längre teckna sådana försäkringar, utan att man samtidigt binder upp sig för ett sparande i pensionsförsäkring eller liknande.

För den företagare som tänker satsa på en direktpension utan försäkring (läs om fördelarna med direktpension här) och därför letar efter en extra försäkring som kan motsvara pensionsförsäkringens premiebefrielse, har banken SEB ett bra alternativ.

SEB:s gruppförsäkring med så kallat förtidskapital ger bra skydd om man skulle bli helt oförmögen att arbeta långt före vanlig pensionsålder. Man får alltså ett stort engångsbelopp som kan användas direkt eller sparas till pension om man hellre önskar det. Resultatet för den egna ekonomin blir precis densamma som med en premiebefrielse i en pensionsförsäkring. Försäkringsbolaget betalar ut en summa som du kan använda för dina egna utgifter utan att du själv sparat ihop pengarna.

Du måste vara kund hos SEB för att få teckna gruppförsäkringen och kan då få maximalt 40 prisbasbelopp som livförsäkringsbelopp (1.792.000 kronor) om du även vill att beloppet ska kunna betalas ut som förtidskapital, ifall du helt tappar arbetsförmågan före 65 år.

Premien är samma oavsett vilken ålder du har. Under 2017 kostar det 527 kronor per månad för 40 prisbasbelopp med förtidskapital. Vill du även koppla på en olycksfallsförsäkring på 40 prisbasbelopp ökar månadskostnaden till 726 kronor.

SEB har även en sjukvårdsförsäkring som kostar drygt 600 kr per månad för en 44-åring. Totalt kostar SEB:s trygghetspaket nästan 1.500 kr i månaden, betydligt dyrare än Folksam och Företagarna.

Läs mer här om SEB:s gruppförsäkring.

Komplett trygghetspaket även hos Länsförsäkringar

Även Länsförsäkringar har ett komplett trygghetspaket för småföretag som innehåller sjukvårdsförsäkring, livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring som ger ersättning vid långvarig nedsatt arbetsförmåga.

Sjukvårdsförsäkringen gäller för privatvård utan remiss, men har en självrisk på 750 kr per år. För en 44-åring är premien strax över 500 kr i månaden.

Väljer du högsta möjliga försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp (2.240.000 kr) i övriga försäkringar, blir den totala månadskostnaden knappt 1.500 kr för alla fyra försäkringarna som ingår i paketet. Nöjer du dig med 30 prisbasbelopp som försäkringsbelopp blir månadskostnaden ca 1.150 kr, men priset är ändå fortfarande högre än Folksam och Företagarnas försäkringar.

Läs mer här om Länsförsäkringars försäkringar för företagare.

Text: Jan-Erik W Persson
Foto: Ulf Nilsson, Mimbild

Vi reserverar oss för att något av försäkringsbolagens villkor kan förändrats sedan artikeln skrevs.

4/5 - 18 röster
Visma eEkonomi

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

Läs mer