Ekonomifakta 2019

Här hittar du fjolårets ekonomifakta för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor, traktamenten, basbelopp och inkassoavgifter. När du arbetar i programmen från Visma Spcs finns samma uppdaterade information på Min sida, direkt i ditt program.


Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %

Sjukförsäkringsavgift

3,55 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Tänk på detta

  • För anställda som är födda 1937 eller tidigare ska särskild löneskatt betalas på löner som utbetalats under perioden 1 januari-30 juni 2019 med 6,15 %. Från 1 juli 2019 är löneskatten slopad och ingen avgift finns på löner som utbetalas från detta datum.
  • För anställda som är födda 1938 -1953 ska särskild löneskatt och ålderspensionsavgift betalas på löner som utbetalas under perioden 1 januari-30 juni 2019 med 6,15 % + 10,21 %, dvs. 16,36 %. Från 1 juli 2019 är löneskatten på 6,15 % borttagen.
  • För anställda födda efter 1954 är arbetsgivaravgifterna 31,42 %.
  • Anställda födda mellan 2001-2003? Från den 1 augusti 2019 behöver arbetsgivaren endast betala ålderspensionsavgift för dina anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. För inkomståret 2019 gäller det ungdomar födda mellan 2001-2003. Mer om detta på Skatteverkets sida.

 Tips: Så bokför du betald arbetsgivaravgift


Egenavgifter - enskild firma & handelsbolag

Egenavgifter, summa:
28,97 %

Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 3,64 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

11,62 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,60 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Född 1937 eller tidigare

  • Löneskatt betalas under 2019 med 6,15% för aktivt bedriven näringsverksamhet på hälften av årsinkomsten.
  • Schablonavdrag: 3%

Född 1938-1953

  • Löneskatt: Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska under 2019 normalt enbart betala särskild löneskatt med 6,15% på hälften av årsinkomsten.
  • Ålderspensionsavgift: På inkomst av aktiv näringsverksamhet betalas dessutom pensionsavgift med 10,21%.
  • Schablonavdrag: 12%

Född 1954 eller senare

Du betalar full egenavgift som vanligt, det vill säga 28,97 procent. En nedsättning av avgifterna beräknas dock normalt på max 15 000 kr. Då får du göra ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 %.

Ett undantag gäller om du är född 1954 eller senare och har haft ålderspension hela året. Då gäller samma regler som för personer födda 1938-1953.


Basbelopp

Inkomstbasbelopp

64 400 kr

Prisbasbelopp

46 500 kr

Förhöjt prisbasbelopp

47 400 kr


Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1.350 kr

Minnesgåva

15.000 kr

Så skattar du för julgåva, julbord & minnesgåva

Det är populärt bland företagare att bjuda sina anställda på en julklapp, men när ska presenterna skattas? Detta gäller när du skattar för julgåvor, julbord eller minnesgåvor.

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning - här är de vanligaste förmånerna


Inkassoavgifter

Förseningsavgift

450 kr

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Så gör du om kunderna inte betalar

Agera inte bank åt dina kunder. Genom att jobba proaktivt får du bäst förutsättningar att rädda dina kundrelationer och minimera ditt företags ekonomiska risker. Från påminnelse till inkasso - så här går du vidare när kunder inte betalar i tid.


Inkomst av näringsverksamhet 2019 (inkomstår 2018 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 %

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 %

Positiv räntefördelning

6,51 % (6,49 %)

Negativ räntefördelning

1,51 % (1,50 %)

Expansionsfondsskatt

22 %

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

21,4 %

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Minska din bolagsskatt med smarta avdrag

Du kan göra vinster i ditt aktiebolag genom att skjuta fram bolagsskatten, speciellt de år då bolagsskatten sänks. Även om det i dag är svårare att göra bra räntevinster kan du ändå sänka din bolagsskatt med tillfälliga avdrag - läs här mer om alla smarta avdrag.


Kostförmåner

Frukost

49 kr

Lunch/Middag

98 kr

Helt fri kost

245 kr

Här är de vanligaste förmånerna

 Tips: Så fungerar förmånsbeskattning för vanliga förmåner


Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Diesel

6,50 kr/mil

Så fungerar skattefri milersättning


Momssatser

25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Redovisning av moms

Mervärdesskatt, oftast förkortat moms, är en skatt som alla konsumenter i Sverige betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av sina varor och tjänster. Läs mer om hur redovisning av moms går till i ditt företag.

 Tips: Se vår skattekalender för viktiga datum då moms ska inbetalas


Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé)

300 kr (exl moms) 

Nya representationsregler 2017

Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider. Läs mer om vilka regler som gäller för representation.


Räntor i procent

Dröjsmålsränta (Referensränta + 8,00 %)

8 %

Referensränta (2019-07-01)

0,00 %

Reporänta (fr.o.m. 2019-07-10)

–0,25 %

Statslåneräntan (medelvärde 2019, hämtad 2019-07-01)

0,24 %


Sjukförsäkring och pension

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2019

372 000 kr

Högsta föräldrapenninggrundande inkomst 2019

465 000 kr

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2018 (ej uppdaterad)

10 900 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2019

519 703 kr / år eller 
43 309 kr / månad

Försäkringarna och pensionslösningen varje företagare borde ha

Bara ordet "försäkring" kan få vilken företagare som helst att tappa fattningen. Erbjudandena är många, informationen bristfällig och priserna förvirrande. Läs vår skatteexpert Jan-Erik W Perssons granskning av försäkringar för företagare.

 Så här kan du spara pengar med direktpension i stället för pensionsförsäkring


Sjuklön

Dag 1 - 14 Karensavdrag

Karensavdraget är 20 % av sjuklönen och är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget - så funkar det

Dag 15 -

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.


Skiktgräns och brytpunkt för statlig inkomstskatt (fastställd förvärvsinkomst 2019)

Uttag av statlig skatt

För inkomståret kommer följande skiktgränser för statlig skatt att gälla:

Lägre skiktgränsen:

490 700 kr

Högre skiktgränsen:

689 300 kr

Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare: 

Beskattningsbar förvärvsinkomst

Statlig skatt 

0 - 490 700  0 kr
490 800 - 689 300 20% inom skiktet
689 400 -  39 720 kr + 25% inom skiktet

 

Regler för inkomstskatt 2019

Här är reglerna du behöver känna till.


Traktamente inom Sverige

Hel dag

230 kr

Halv dag 

115 kr

Natt om arbetsgivaren ej betalat övernattning
115 kr

 


3,3/5 - 3 röster

Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi