Digitala lönebesked – och andra smarta tjänster i Visma Lön

Visste du om att det finns en massa smarta tjänster i Visma Lön? Inte! Då ska du läsa det här. Visma Lön har redan nu förenklat vardagen för tusentals löneadministratörer men du kan få en ännu bättre upplevelse och ett enklare småföretagsliv om du använder programmet på rätt sätt.

Lönebesked direkt i mobilen 

Vill du slippa krångla med post och porto? Klart du vill! Med funktionen Mitt Lönebesked skickar du lönebesked digitalt. Dina anställda hittar sedan sin lönespecifikation via datorn (Mitt Lönebesked i Visma Lön Anställd) eller i mobilappen Visma Min Lön. I appen får anställda även full koll på bland annat semesterdagar och frånvaro. Både Mitt Lönebesked och appen har stöd för GDPR.

Mitt Lönebesked kan användas av alla som har Visma Lön 300 och Visma Lön 600. Den ingår i produkterna och kostnaden är 5 kronor per lönebesked. Mitt Lönebesked ger även de anställda möjlighet att se sina egna lönebesked bakåt i tiden, med reseräkningar, sjukfrånvaro och VAB-dagar. 

 Tips: Jobba smidigare med Visma Lön. Prova gratis!

Hur får man koll på tidsregistreringen?

Med Visma Lön Anställd får både de anställda och arbetsgivaren full koll på arbetstider, övertider, flextider och sjukfrånvaro. När månaden är slut klarmarkerar den anställde sin tidrapport, sedan är den redo för attest eller direkt överföring till löneprogrammet. Det sker med automatik i löneprogrammet när lönekörningen görs. På så sätt är ju egentligen hela lönearbetet klart, allting är ju redan inrapporterat, kontrollerat och klart när lönekörningen skapas.

En annan stor fördel med Visma Lön Anställd är att den anställde själv får koll på sina saldon. Man ser direkt i Lön Anställd sitt aktuella saldo för semester, komptid och flex. Något som besparar lönekontoret många frågor.

Hur får man hjälp med reseräkningarna?

Här har vi två alternativ. Gör du ofta reseräkningar, utlägg eller körjournaler rekommenderas Visma Companyexpense. Gör du endast en reseräkning eller ett utlägg då och då? Koppla på Visma Resa & Utlägg

Båda tjänster håller reda på traktamenten och alla regler som gäller resor både inom Sverige och utomlands. Den anställde behöver bara ange när resan startade, vad som ingått och när resan slutade så beräknas traktamenten, övriga ersättningar och eventuella avdrag och för över till löneprogrammet vid lönekörningen – som i sin tur skapar bokföringsunderlaget för reseräkningen. 

Det här är tidsbesparande för både den anställde och löneadministratören som slipper sitta och kontrollräkna. Den som gjort en reseräkning på papper vet hur mycket det är att tänka på.

Vad kostar det?

Visma Companyexpense kostar från 69kr/månad och användare.
Visma Resa & Utlägg kostar 12 kronor per reseräkning eller utlägg.
Visma Lön Anställd kostar 25 kronor per månad och anställd. 
Mitt Lönebesked kostar 5 kr/lönebesked.

6 tips om smarta lönetjänster

  1. Tjänsterna har en attestfunktion för godkännande av de anställdas registreringar. Under Attest väljer du in vilka anställda som ska vara attestansvariga.
  2. Du kan automatisera påminnelser via mejl eller sms till de anställda när det är dags att klarmarkera eller attestera tidrapporter.
  3. Det går bra att ansluta de anställda efterhand till tjänsterna.
  4. De anställda kan se sina lönebesked i internettjänsten Mitt Lönebesked och i appen Visma Min Lön.
  5. Om du har avvikelser under en längre tid kan du även använda Frånvaro i perioder.
  6. Du kan lägga in egna ersättningsnivåer för milersättning och traktamenten. Tjänsten håller koll på vilka delar som är skattefria och vilka som är skattepliktiga.Visma eEkonomi

Bokföring och fakturering online

Visma eEkonomi passar dig som har enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Med funktioner som automatiserad bokföringshjälp och smart fakturering får du en bekväm överblick och kan börja växa.

Läs mer om Visma eEkonomi